Suunnittelu Rakentaminen

Laatu

CE

Rakennustuoteasetus tulee voimaan 1.7.2013. Sen myötä rakennustuotteiden CE-merkinnästä tulee pakollinen niille tuotteille, joille on saatavissa harmonisoitu tuotestandardi. Rakennustuotteiden CE- merkintä perustuu harmonisoituun tuotestandardiin (hEN) tai eurooppalaiseen tekniseen arviointiin (ETA). Neopron myymät ja markkinoimat tuotteet ovat CE-merkittyjä ETA-hyväksynnällä eli Eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä. ETA-hyväksynnän numero on ETA-11/0142. Rakennustuotedirektiivin mukainen todistus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta 1301-CPD-0703.