Suunnittelu Rakentaminen

Nopeus

nopeus

Rakentaminen muottiharkoilla on kevyttä, nopeaa ja yksinkertaista. Vaikeusasteeltaan ja aukotuksiltaan tavanomaisen muottiharkkorakenteen pystyttämiseen kuluu ammattilaiselta aikaa noin 1-1,5h/m2. Työhön harjaantumattomaltakin aikaa kuluu vain noin 2-4h/m2. Vertailun vuoksi mainittakoon, että betoni- ja kevytsoraharkoista rakennettaessa aikaa kuluu huomattavasti enemmän ammattilaiseltakin, noin 4-5h/m2. Suurimpana syynä muottiharkkorakenteen toteutusnopeuteen on manuaalisiin siirtoihin työmaalla kuluva aika, muottiharkkojen työstäminen helppous ja asennettavien komponenttien vähäinen lukumäärä.

Työmaan huolellisesta suunnittelusta huolimatta usein varastoalue osoittautuukin sijaitsevan rakennuskohteessa väärässä paikassa. Tällöin rakennustarvikkeita pitää siirtää tontin sisällä. Muottiharkkojen kuljettaminen sekä siirtäminen työmaa-alueen sisällä on nopeaa, helppoa ja kevyttä, sillä muottiharkot painavat asennusvalmiina vain noin 8.5kg/m2. Valmiin, lopullisen rakenteen paino on luonnollisesti paljon raskaampi, koska muottiharkkojen 0,15m leveä ontelotila valetaan täyteen betonia.  Muut kivirakenteiset vaihtoehdot ovat erittäin paljon raskaampia. Esimerkkinä mainittakoon eristetty betoniharkko, jonka paino asennusvalmiina on 230kg/m2 ja kevyenä pidetty kevytsoraharkkokin 177kg/m2. Yksittäinen eristetty betoniharkko painaa 28kg/kpl. Esimerkkinä pinta-alaltaan 150m2 ulkoseinä, joka on verraten yleinen pientalon ulkoseinän pinta-ala, painaa muottiharkoista toteutettuna ilman betonivalua 1245kg. Pelkät kevytsoraharkot ilman laastia ja raudoitteita ym. painavat 26550kg ja betoniharkot 35000kg. Puurunkoinen rakenne on betoni- ja kevytsoraharkkoja huomattavasti keveämpi vaihtoehto, mutta komponenttien suuren lukumäärän takia varastoalueiden koon tarve on edellisiä suurempi. Lisäksi työmaalla tapahtuvaan materiaalien sääsuojaukseen kuluu paljon aikaa ja vaivaa. Kustannussäästöä tuo lisäksi se, ettei raskaita nostokoneita, kuten kurottajia tarvita työmaalla runkovaiheessa.

nopeus

Rakentamisen nopeutta edistää helppo työstäminen ja tiukasti yhteensovittuva, luja muottiharkkorakenne. Muottiharkkojen työstäminen on helppoa ja nopeaa. Yleisimmin muottiharkkoja työstetään pienihampaisella käsisahalla. Nopeutta edistää myös muottiharkkojen nopea ja täsmällisesti sovittuva ladottavuus. Muottiharkkorakenne kestää tuettuna jopa 3m valukorkeuden. Betoniharkkojärjestelmien suositellun valukorkeuden ollessa vain puolet tästä.

Vähäinen komponenttien määrä vaikuttaa huomattavasti rakentamisen nopeuteen ja loppulaatuun. Rakentamisen nopeus paikalla rakennettavaan puurunkoiseen seinärakenteeseen nähden on noin 20-30% nopeampaa. Puurunkorakenteessa on suuri määrä eri komponentteja, jotka jokainen on asennettava paikoilleen suurta huolellisuutta noudattaen, jotta vältytään kriittisten komponenttien, kuten esimerkiksi höyrynsulun rikkoutumiselta.

Muottiharkkorakenteen pintakäsittelyjen, kuten rappauksen, tekeminen on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa muottiharkkorakenteeseen kuin esimerkiksi kevytsora- tai betoniharkkoihin, sillä muottiharkkojen pinta on lohenpyrstöuritettu. Uritettua pintaa on helppo rapata ja rappauksen kiinnipysyvyys on huomattavasti sileää pintaa parempi.