Suunnittelu Rakentaminen

Turvallisuus

turvallisuus

Muottiharkkojärjestelmän käyttö on turvallista ja terveellistä niin rakentamisen kuin rakennuksen käytönkin aikana. Muottiharkko valmistetaan Neopor®-materiaalista, josta ei käytön aikana irtoa sisäilmaan haitallisia päästöjä. Muottiharkkojärjestelmällä toteutettu kivitalo on erittäin kestävä. Muottiharkkojärjestelmän sisään valettu betoniydin voidaan mitoittaa kestämään suuriakin luonnonvoimia. Muottiharkkojärjestelmällä rakennettu kivitalon runkorakenne voi oikein suunniteltuna kestää jopa luokan 5 hurrikaanin, tornadon ja maanjäristyksen. Muottiharkoilla toteutetulla rakenteella on paljon rakenteellista kapasiteettia, sillä muottiharkkojärjestelmällä on toteutettu ulkomailla jopa 12 kerroksinen kerrostalo.

Muottiharkkojärjestelmällä toteutetut rakennukset tulkitaan useimpien vakuutusyhtiöiden kotivakuutusten ehdoissa kivirakenteisiksi, jolloin kotivakuutuksista on mahdollista saada noin 10% säästö.

Erityisen surullista on, että päivittäin 600.000-800.000 suomalaista altistuu kosteus- ja homevaurioille. Huomattavassa osassa Suomen rakennuskantaa on kosteus- ja homevaurioita. 1950-80-luvuilla rakennetuissa pientaloissa, noin 700.000:ssa, on havaittu olevan kosteusongelmia tai -vaurioita. Yleensä vauriot ovat syntyneet rakennuksiin pitkällä aikavälillä ja sisäilmaongelma on useasti monen tekijän summa. Syynä voivat olla muun muassa kosteusvaurioille alttiit rakenteet ja materiaalit sekä suunnittelu- ja rakentamisprosessin pirstaleisuus, huolimattomuus, rakennusvirheet ja työmaasuojausten puutteellisuus. Rakenne voi olla myös virheellisesti suunniteltu tai toteutettu.

(Rakennusten kosteus- ja homeongelmat; Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012; Prof. Kari Reijula et.al)

Muottiharkoilla toteutetut betoniset rakennukset ovat kestäviä, pitkäikäisiä ja turvallisia. Muottiharkkojärjestelmän komponentit betoni, Neopor®-materiaali ja raudoitusteräs, eivät mätäne, lahoa tai toimi kasvualustana homeelle. Myöskään hyönteiset tai muutkaan eläimet tai eliöt eivät turmele muottiharkkojärjestelmällä toteutettuja rakenteita.

turvallisuus

Muottiharkkorakenne ei vaadi työmaalle puurunkorakenteisen rakenteen tavoin tarkkaa kosteudenhallintasuunnitelmaa, sillä muottiharkot valmistetaan vettä imemättömästä materiaalista. Lumen ja jään kertymistä rakennusaikana muottiharkkojen päälle tulee välttää. Puurunkoinen rakenne voi turmeltua pahoin jo rakennusaikana, jollei kosteusvaurioherkkiä rakenneosia suojata esimerkiksi sade- ja sulamisvesiltä tai säilytetä tarkoituksenmukaisesti rakennusaikana.

Neopor®-materiaalin etuna, erittäin hyvän lämmöneristävyyden lisäksi, on vesihöyrynläpäisevyys ja nestemuotoisen veden imemättömyys. Betonin ja Neopor®-materiaalin kosteudenläpäisevyydet ovat hyvin lähellä toisiaan, joten rakenne toimii kosteusteknisesti lähes monoliittisen rakenteen tavoin. Betoniytimen ilmanläpäisevyys on hyvin pieni, joten seinärakenteessa ei tarvita erillistä ilman-/höyrynsulkua puurunkoisen rakenteen tavoin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää läpivientien ja liittymien toteuttamissa muihin materiaaleihin.

Kevytrakenteisen, kuten puurunkoisen, ulkoseinän ilmanpitävyys on täysin riippuvainen ilman-/ höyrynsulun toimivuudesta ja eheydestä. Normaalisti käytetty ilmansulku on 0,2mm paksua polyeteenimuovia ns. HDPE-muovia. Pienetkin reiät höyrynsulussa ja huolimattomasti toteutettu läpivienti tai höyrynsulun limittäminen asennusvaiheessa aiheuttaa suuren kosteusriskin. Reikiä höyrynsulkuun tulee verraten helposti mm. sisäverhouslevyjä ja sähkörasioita kiinnitettäessä sekä itse höyrynsulkumuovia asennettaessa. Ilmansulun limittäminen ja limitysten tiivistäminen ovat erityistä tarkkuutta vaativia työvaiheita. Lisäksi limitysten tiivistämiseen käytetyt tiivistemassat ja teipit saattavat menettää ominaisuuksiaan vuosien saatossa, jolloin rakenne menettää aikaa myöten tiiveytensä. Höyrynsulkuun saattaa tulla reikiä myös rakennuksen käytön aikana. Ulkoseinään kiinnitettäessä esimerkiksi tauluja, tulee huomioida, ettei naula tai ruuvi lävistä rakenteen toiminnalle tärkeää höyrynsulkua. Normaalisti höyrynsulku mitoitetaan 50-vuoden käyttöajaksi - aika pitkä aika 0,2mm paksulle muovikalvolle. Huolimatta siitä, että muovikalvo on seinän sisällä suojassa auringon UV-säteilyltä ja kemialliselta rasitukselta, on epävarmaa, että se toimii moitteettomasti koko suunnitellun käyttöiän.