Suunnittelu Rakentaminen

250mm väliseinämuottiharkkojärjestelmä

250mm järjestelmää käytetään tavanomaisissa talonrakennuskohteissa esimerkiksi kantavina betonisina väliseininä. 250mm leveä muottiharkko ei sovellu vaatimattoman lämmöneristyskykynsä takia ulkoseinärakenteiden toteuttamiseen Suomen ilmastossa.

Suora 250mm leveä väliseinämuottiharkko E02

Pituus 1250mm x leveys 250mm x korkeus 250mm

väliseinämuottiharkko E02

Muottiharkko E02 on järjestelmän peruskomponentti, jota Suomessa käytetään pääasiassa kantavien väliseinien rakentamiseen. Betoniytimen paksuus on 150mm.

Aukonylityspalkki E03

Pituus 1250mm x leveys 250mm x korkeus 250mm

aukonylityspalkki E03

Aukonylityspalkki E03 on järjestelmäkomponentti, jota käytetään väliseinien oviaukkojen ylityksiin. Rakennesuunnittelija mitoittaa kulloinkin palkissa käytettävän betoniteräsmäärän tapauskohtaisesti. Betoniytimen paksuus on 150mm.

Välipohjapalkki E04

Pituus 1250mm x leveys 250mm x korkeus 250mm

välipohjapalkki E04

Välipohjapalkkia käytetään betonisen välipohjan liittämiseen väliseinärakenteeseen. Välipohjapalkkiharkko mahdollistaa välipohjarakenteen asettumisen väliseinän päälle niissä tapauksissa, joissa välipohja ei jatku rakenteen yli. Välipohjapalkkiharkko muodostaa rakenteen yläpintaan toispuoleisen pystysuoran, jatkuvan valutuen. Rakennesuunnittelija suunnittelee tapauskohtaisesti tarvittavat betoniraudoitukset ulkoseinän ja välipohjan liittymässä.

Korkeuden säätöelementti E05

Pituus 1250mm x leveys 250mm x korkeus 35mm)

korkeuden säätöelementti E05

Korkeuden säätöelementtiä käytetään silloin, kun väliseinät rakennetaan 250mm paksuista muottiharkkoelementeistä ja välipohja jatkuu väliseinärakenteen yli. Välipohjaharkko E04:n toinen reuna korottaa ulkoseinärakenteen korkeutta 35mm. Jotta väliseinärakenne saadaan samaan korkoon  ulkoseinän kanssa, tarvitaan korkeuden säätöelementtiä.

Sulkukappale N12

Pituus 50mm x leveys 160mm x korkeus 265mm

sulkukappale N12

Sulkukappaletta käytetään muottiharkkojen päiden sulkemiseen esimerkiksi aukkojen kohdalla. Sulkukappale asennetaan painamalla se muottiharkon ontelotilan päähän ylhäältä alas. Sulkukappaleen päissä olevat kohoumat tulee olla samoin päin kuin ne ovat harkoissakin.