Suunnittelu Rakentaminen

Kustannustietoa

kustannustietoa

Neopron muottiharkkojärjestelmällä on mahdollista toteuttaa kivitalon runkovaihe erittäin kustannustehokkaasti. Suurimmat säästöt tulevat rakennuksen käytön aikana. Käyttövaihe kestää useiden vuosikymmenten ajan. Loppukustannuksiltaan muottiharkoista rakennetun kivitalon kokonaiskustannukset eivät juurikaan eroa tavanomaisista rakennusmateriaaleista toteutettujen rakennusten kustannuksista. Sen sijaan asumis- ja käyttömukavuus sekä alhaiset käyttökustannukset tuovat tulevaisuudessa iloa vuosikausiksi eteenpäin.

Neopron muottiharkkojärjestelmän yksittäiset komponentit ovat kustannuksiltaan hieman kalliimpia kuin markkinoilla olevien edullisimpien rakennevaihtoehtojen komponentit. Järjestelmällä saavutettavat edut ovat sen sijaan täysin omaa luokkaansa. Rakenteen kokonaiskustannukset kestävät hyvin vertailun muihin rakennusmateriaaleihin ja -järjestelmiin verrattuna, sillä työmaalla muottiharkkojärjestelmä rakentamisen edut, kuten nopeus, keveys ja työstettävyyden helppous, vähentävät merkittävästi rakentamisen kustannuksia.

Esimerkkinä tavanomainen puurunkorakenne, jossa runkomateriaalin lisäksi tarvitaan mm. lämmöneristettä, tuulensuojamateriaalia, ilman-/höyrynsulkua ja koolaukseen käytettävää puutavaraa. Erillisinä komponentteina hankittavien rakennusmateriaalien kuljetukseen, ostamiseen ja asentamiseen kuluva aika on muottiharkkojärjestelmää pidempi. Komponenttien suuren lukumäärän takia rakentaminen on hitaampaa, monimutkaisempaa ja rakennusvirheiden riski on suurempi. Järjestelmän yksinkertaisuuden ja komponenttien vähyyden vuoksi, rakentamiseen voivat osallistua myös ne, joilla ei ole suurempaa kokemusta rakentamisesta. Tällöin työkustannuksissa voidaan merkittävästi säästää. Tällöin tulee kuitenkin huolehtia työntekijöiden riittävästä ohjeistamisesta ja valvonnasta, jotta loppulaatu on korkealuokkainen. Hyväkään rakennusmateriaali ei anna anteeksi työnaikaista huolimattomuutta ja välinpitämättömyyttä. 

Erittäin vähäisen lämmönkulutuksen ja rakenteellisen tiiviyden hyötynä on myös se, että rakennukseen ei tarvitse investoida suurta lämmityslaitteistoa, vaan rakennuksen lämmittämiseen voidaan käyttää investointikustannuksiltaan edullisempia vaihtoehtoja, kuten poistoilmalämpöpumppua. 

Sähkö- ja lvi-asennusten tekeminen muottiharkkojärjestelmällä toteutettuun seinärakenteeseen on helppoa ja yksinkertaista käyttämällä kuumaveitsitekniikkaa. Installaatiot eivät turmele höyrysulkua, kuten puurunkoisessa rakenteessa on suurena vaarana.

kustannustietoa