Suunnittelu Rakentaminen

Tuotteet

Neopro muottiharkot

Muottiharkkoja (eristeharkkoja, valuharkkoja ja lämpöharkkoja) on käytetty jo vuosikymmenten ajan ympäri maailmaa kymmenien tuhansien turvallisten, terveellisten ja ympäristöystävällisten kivitalojen rakentamisessa. Neopron tuotevalikoimassa on kolme muottiharkkojärjestelmää, joilla voidaan nopeasti ja moniin muihin rakennusjärjestelmiin verrattuna vaivattomasti toteuttaa niin pienet kuin suuretkin kivitalot. Suosittelemme, että kivitalon rakentamisessa käytetään aina Suomessa valmistettavaa, parasta lämmöneristävyyttä tarjoavaa, 450mm leveää passiivimuottiharkkoa.

Neopron muottiharkko on myös valuharkko, eristeharkko ja lämpöharkko

Muottiharkot toimivat samanaikaisesti sekä valumuotteina että käytön aikaisina lämmöneristeinä. Monipuoliset muottiharkot korvaavat perinteiset valuharkot, eristeharkot ja lämpöharkot.

Neopron muottiharkkojen suunnittelussa ja tuotekehityksessä on huomioitu niin rakentajat kuin rakennuksen loppukäyttäjätkin. Voidaankin sanoa, että Neopron muottiharkot edustavat muottiharkkorakentamisen uusinta sukupolvea. Alla on esitelty muutamia yksityiskohtia, jotka kuvaavat Neopron muottiharkkojen teknisiä ratkaisuja.

Neopor® muottiharkkojen materiaalina on lämmöneristyskyvyltään tavanomaista EPS:ää (styrox) merkittävästi parempi. Tiiviisti toisiinsa sovittuvat ylä- ja alapinnan kuvioinnit helpottavat asentamista ja pitävät muottiharkot paikoillaan. Järjestelmän komponenteissa on 50mm välein katkaisua helpottavat viivat. Muovivälikkeet mahdollistavat betoniraudoituksilla erittäin hyvän paikallaan pysyvyyden sekä takaavat rakenteen palamattomuuden ja äänieristävyyden. Muottiharkkojen pinnoissa on 10mm pyöreät merkit muottiharkon sisässä olevien muovivälikkeiden kohdalla. Valutuet voidaan kiinnittää ruuveilla suoraan eristeosien sisässä olevien muovivälikkeiden 40mm leveisiin tartuntasiivekkeisiin. Muottiharkkojen pinnan lohenpyrstöuritus varmistaa hyvän rappauslaastin tartunnan.