Suunnittelu Rakentaminen

350mm energiamuottiharkkojärjestelmä

350mm järjestelmää käytetään tavanomaisiin kivitalojen rakennuskohteisiin. Neopron järjestelmällä toteutetun yhtenäisen seinärakenteen U-arvo on 0,15W/m2K, määräysten vaatimuksen ollessa 0.17W/m2K.

Suora 350mm leveä energiamuottiharkko N21

Pituus 1250mm x leveys 350mm x korkeus 250mm

energiamuottiharkko N21

Muottiharkko N21 on järjestelmän peruskomponentti, jota käytetään kantavien, lämmöneristyskyvyltään tavanomaisten, ulkoseinärakenteiden toteuttamisessa. Betoniytimen paksuus on 150mm.

Aukonylityspalkki N23

Pituus 1250mm x leveys 350mm x korkeus 250mm

aukonylityspalkki N23

Aukonylityspalkki N23 on järjestelmäkomponentti, jota käytetään ikkuna- ja oviaukkojen ylityksiin. Rakennesuunnittelija mitoittaa kulloinkin palkissa käytettävän betoniteräsmäärän tapauskohtaisesti. Betoniytimen paksuus on 150mm.

Välipohjapalkkiharkko N22

Pituus 1250mm x leveys 350mm x korkeus 250mm

välipohjapalkkiharkko N22

Välipohjapalkkiharkko N22 on järjestelmäkomponentti, jota käytetään betonisen välipohjan liittämiseen ulkoseinärakenteeseen. Välipohjapalkkiharkko muodostaa ulkoseinän ulkopintaan jatkuvan lämmöneristekerroksen mahdollistaen samalla välipohjarakenteen asettumisen ulkoseinän päälle, sillä palkin toisen reunan korkeus on vain 35mm. Rakennesuunnittelija suunnittelee tapauskohtaisesti tarvittavat betoniraudoitukset ulkoseinän ja välipohjan liittymässä.

Korkeuden säätöelementti E05

Pituus 1250mm x leveys 250mm x korkeus 35mm

korkeuden säätöelementti E05

Korkeuden säätöelementtiä käytetään silloin, kun väliseinät rakennetaan 250mm leveistä muottiharkkoelementeistä ja välipohja jatkuu väliseinärakenteen yli. Välipohjaharkko E04:n toinen reuna korottaa ulkoseinärakenteen korkeutta 35mm. Korkeuden säätöelementtiä tarvitaan, jotta väliseinissä käytettävän 250mm leveän muottiharkkojärjestelmän yläpinnan korko saadaan samaan tasoon ulkoseinärakenteen kanssa.

Sulkukappale N12

Pituus 50mm x leveys 160mm x korkeus 265mm

sulkukappale N12

Sulkukappaletta käytetään muottiharkkojen päiden sulkemiseen esimerkiksi aukkojen kohdalla. Sulkukappale asennetaan painamalla se muottiharkon ontelotilan päähän ylhäältä alas. Sulkukappaleen päissä olevat kohoumat tulee olla samoin päin kuin ne ovat harkoissakin.