Suunnittelu Rakentaminen

450mm passiivimuottiharkkojärjestelmä

450mm järjestelmää käytetään kivitalokohteisiin, joiden energiankulutukseen kiinnitetään erityistä huomiota, kuten passiivienergiatalojen rakentamiseen. Neopron järjestelmällä toteutetun yhtenäisen seinärakenteen U-arvo on 0,08W/m2K.

Suora 450mm leveä passiivimuottiharkko N31

Pituus 1250mm x leveys 450mm x korkeus 250mm

passiivimuottiharkko N31

Muottiharkko N31 on järjestelmän peruskomponentti, jota käytetään kantavien, erityistä lämmöneristävyyttä vaativien, ulkoseinärakenteiden toteuttamisessa. Betoniytimen paksuus on 150mm.

Aukonylityspalkki N23

Pituus 1250mm x leveys 350mm x korkeus 250mm

aukonylityspalkki N23

Aukonylityspalkki N23 on järjestelmäkomponentti, jota käytetään ikkuna- ja oviaukkojen ylityksiin. Rakennesuunnittelija mitoittaa kulloinkin palkissa käytettävän betoniteräsmäärän tapauskohtaisesti. Aukonylityspalkin pintaan liimataan työmaalla polyuretaaniliimalla lisäeristys HCE3, jolla varmistetaan passiivirakenteen riittävä lämmöneristepaksuus. Betoniytimen paksuus on 150mm.

Välipohjapalkkiharkko N22

Pituus 1250mm x leveys 350mm x korkeus 250mm

välipohjapalkkiharkko N22

Välipohjapalkkiharkko N22 on järjestelmäkomponentti, jota käytetään betonisen välipohjan liittämiseen ulkoseinärakenteeseen. Välipohjapalkkiharkko muodostaa ulkoseinän ulkopintaan jatkuvan lämmöneristekerroksen mahdollistaen samalla välipohjarakenteen asettumisen ulkoseinän päälle, sillä palkin toisen reunan korkeus on vain 35mm. Rakennesuunnittelija suunnittelee tapauskohtaisesti tarvittavat betoniraudoitukset ulkoseinän ja välipohjan liittymässä. Välipohjaharkon pintaan liimataan työmaalla polyuretaaniliimalla lisäeristys HCE3, jolla varmistetaan passiivirakenteen riittävä lämmöneristepaksuus.

Korkeuden säätöelementti E05

Pituus 1250mm x leveys 250mm x korkeus 35mm

korkeuden säätöelementti E05

Korkeuden säätöelementtiä käytetään silloin, kun väliseinät rakennetaan 250mm paksuista muottiharkkoelementeistä ja välipohja jatkuu väliseinärakenteen yli. Välipohjaharkko E04:n toinen reuna korottaa ulkoseinärakenteen korkeutta 35mm. Korkeuden säätöelementtiä tarvitaan, jotta väliseinissä käytettävän 250mm leveän muottiharkkojärjestelmän yläpinnan korko saadaan samaan tasoon ulkoseinärakenteen kanssa.

Sulkukappale N12

Pituus 50mm x leveys 160mm x korkeus 265mm

sulkukappale N12

Sulkukappaletta käytetään muottiharkkojen päiden sulkemiseen esimerkiksi aukkojen kohdalla. Sulkukappale asennetaan painamalla se muottiharkon ontelotilan päähän ylhäältä alas. Sulkukappaleen päissä olevat kohoumat tulee olla samoin päin kuin ne ovat harkoissakin.