Suunnittelu Rakentaminen

Vertailu muihin materiaaleihin

Neopron muottiharkkojärjestelmä kestää kriittisen vertailun kaikkiin markkinoilla oleviin rakennusjärjestelmiin ja -teknologioihin nähden. Neopron muottiharkkorakenteen suurimmat edut ovat suuri rakenteellinen lujuus ja tiiveys, nopeus, helppo työstettävyys, keveys, vettä imemättömyys, ympäristöystävällisyys rakentamisen ja käytön aikana. Muottiharkot ovat lisäksi mahdollista luotettavasti pinnoittaa ilman kuukausien odottelua. Alla materiaalikohtaisia  esimerkkejä muottiharkkorakentamisen eduista muihin materiaaleihin nähden.

Muottiharkot - puu- ja teräsrankarungot

Muottiharkkorakenne koostuu vain muutamista komponenteista - muottiharkoista, betonista ja betoniraudoituksesta. Rakenne on yksinkertaisuudessaan turvallinen, tiivis ja erittäin kestävä.  Rakenteen yksinkertaisuus ja käytettävien komponenttien vähäinen määrä merkittävästi pienentää rakennus- ja asennusvirheiden riskiä. Rakenteessa ei ole mm. työn ja käytön aikana rikkoutuvaa höyryn-/ ilmansulkua. Kevyiden runkojen yleisenä ominaisuutena on vaatimaton ilmaääneneristävyys, sillä rakenteen massa on hyvin pieni ja ääneneristävyys perustuu lähes kokonaisuudessaan ns. rakenteen dynaamiseen jäykkyyteen. Kevyiden runkorakenteiden haasteena on lisäksi vaatimaton terminen massa, joten niistä valmistettujen rakennusten sisälämpötilojen vaihtelut ovat varsin suuria. Muottiharkkojen massiivinen betoniydin on hyvä lämmön- ja ääneneriste. Teräsrangoista, kuten termorangoista toteutettavien runkorakenteiden erityisenä haasteena on toteuttaa rakenteet passiivienergialuokkaan, sillä teräs johtaa hyvin lämpöä, eikä hyvää  lämmöneristävyyttä voida käytännössä saavuttaa ilman paksua lisälämmöneristystä.

Muottiharkot - hirsirunko

Muottiharkkorakenteen lämmöneristyskyky ja tiiveys on omaa luokkaansa massiivihirsirakenteeseen verrattuna. Hirsirungon kokoaminen vaatii lähes poikkeuksetta ammattilaisen. Hirsiseinän painuminen on toistaiseksi useimmilla hirsityypeillä verraten suuri haaste. Sähköinstallaatioiden tekeminen ulkoseinään muottiharkkorakenteeseen on erittäin helppoa.

Muottiharkot - betonielementtirunko

Betonielementeillä on useita hyviä puolia, onhan sen perusmateriaalina betoni. Betonielementit ovat kuitenkin pienien kohteiden toteuttamisessa haastavia, sillä ne ovat hyvin raskaita ja ne vaativat aina massiivisen nostokaluston ohella asentajilta suurta ammattitaitoa. Pieniin kohteisiin soveltuvat seinäelementit ovat lisäksi verraten kalliita. Lisäksi joidenkin mielestä elementtien saumat ovat esteettisesti rumia. Pitkäaikaiskestävyyden heikkona osa-alueella elementtirakenteessa ovat elementtien saumat, jotka vaativat huoltoa aika-ajoin.

Muottiharkot - paikallavalurakenne

Muottiharkkorakenne on paikallavalurakenteen järjestelmäsovellus. Muottiharkot helpottavat huomattavasti matalien rakennusten, kuten omakotitalojen toteuttamista paikallavalurakenteena. Muottityö ammattirakentamiseen tarkoitetuilla seinämuoteilla on raskasta ja vaativaa ammattimiehen työtä. Perinteisen muottirakenteen toteuttaminen ja muottien purkaminen sahatavarasta on muottivanerista on hidasta ja verraten kallista useista työvaiheista johtuen. Lisäksi rakenteeseen pitää toteuttaa lämmöneristykset erillisenä työnä.

Muottiharkot - betoniharkot

Muottiharkoista voidaan lisäksi toteuttaa saumaton, tiivis rakenne, nopeasti ja ilman kallista nostokalustoa. Betoniharkot ovat erittäin raskaita, kymmenen kertaa painavampia verrattuna muottiharkkoihin. Läpivientien ja sähköasennusten toteuttaminen sekä harkkojen katkaisu ja muu työstäminen muottiharkkorakenteeseen on nopeaa ja helppoa. Muottiharkkorakenne on mahdollista pinnoittaa nopeasti ja luotettavasti. Sähköinstallaatiot on helppo toteuttaa myös betonivalun jälkeen. 

Muottiharkot - kevytbetoniharkot

Muottiharkoista voidaan toteuttaa saumaton, tiivis rakenne, nopeasti ja ilman kallista nostokalustoa. Lisäksi rakenne on tiiviin ja paksun teräsbetoniytimen ansiosta huomattavasti lujempi ja sitä voidaan käyttää myös maanpaineseinärakenteissa. Kevytbetoniharkkorakenteilla usein ilmenevät leimapainekuormitukset eivät tule haasteeksi muottiharkkorakenteilla.

Muottiharkot - kevytsoraharkot

Muottiharkoista voidaan toteuttaa saumaton, tiivis, vettä imemätön rakenne, nopeasti ja ilman kallista nostokalustoa. Muottiharkoilla on lisäksi mahdollista toteuttaa lämmöneristykseltään huomattavasti kevytsoraharkkorakenteita tehokkaampia rakenteita. Lisäksi rakenne on tiiviin ja paksun teräsbetoniytimen ansiosta huomattavasti lujempi ja sitä voidaan käyttää myös maanpaineseinärakenteissa. Muottiharkkojen saumakuviot eivät näy rappauksen läpi kastuneessakaan seinärakenteessa.