Suunnittelu Rakentaminen

Neopor®-materiaali

Neopor®-materiaali

Alunperin muottiharkot valmistettiin paisutetusta polystyreenistä eli EPS:stä (expanded polystyrene). BASF patentoi EPS-materiaalin, kauppanimeltään Styropor, jo vuonna 1951. EPS:llä on useita erittäin hyviä ominaisuuksia, kuten lämmöneristävyys, keveys, kierrätettävyys ja turmeltumattomuus kosteuden vaikutuksesta, homehtumattomuus, puristuskestävyys, mittapysyvyys ja lahoamattomuus. BASF on edelleen kehittänyt EPS-materiaalia. Valtavan tuotekehitystyön lopputuloksena syntyi Neopor®. Neopor®-materiaalia voidaankin kutsua EPS:n uudeksi sukupolveksi.

Neopron valmistuttaman ja markkinoiman muottiharkkojärjestelmän ydinkomponentti on valmistettu Neopor®-materiaalin viimeisimmästä sukupolvesta.  Neopor®-materiaalilla on samat hyvät ominaisuudet kuin EPS:lläkin, mutta useita materiaaliominaisuuksia on edelleen kehitetty. Tärkeimpinä mainittakoon Neopor®-materiaalin lämmöneristyskyky, joka on 20% parempi kuin EPS:llä. Tämä ominaisuus mahdollistaa ohuemmat rakenteet tai vastaavasti saman paksuisina vähemmän lämmitysenergiaa kuluttavat rakenteet. Neopor®-materiaalin hyvä lämmöneristävyys perustuu suljetussa solurakenteessa olevaan liikkumattomaan ilmaan. EPS-eristeitä parempi lämmöneristyskyky perustuu Neopor®-materiaalin sisältämiin grafiittipartikkeleihin, jotka pienentävät materiaalin lämmönjohtavuutta. Lämmönjohtavuuden pienentyminen perustuu grafiitin kykyyn absorboida itseensä infrapunasäteilyä ja toisaalta kykyyn heijastaa lämpösäteilyä. Neopor®-materiaalin lämmönjohtavuusarvo λ=0,032W/mK, rakenteen painon ollessa 17kg/m³. Neopor®- materiaalin tunnistaakin helpoimmin materiaalin harmaasta väristä. Harmaa väri on myös erittäin käyttäjäystävällistä, sillä se erottuu hyvin lumisella säällä ja aurinkoisella säällä sen tumma pinta ei rasita silmiä muottiharkkoja asennettaessa.

Neopor®-materiaalin palonkesto-ominaisuus on merkittävästi parempi palosuojaamattomaan EPS:ään verrattuna. Neopor®-materiaali luokitellaan palonkestoluokkaan B1 (DIN4102), kun tavallinen EPS luokitetaan yleensä luokkaan E tai F. Yleensä rakennuksen palosuojaus tehdään sisäpuolelta kipsilevyillä ja ulkopuolella ulkoverhouksella, kuten rappauksella. Rakennuksen rakentamisen ja käytönaikainen paloturvallisuus on kuitenkin hyvin merkityksellinen seikka ja siksi Neopro on valinnut muottiharkon materiaaliksi palosuojatun materiaalin.

Neopor®-materiaalista valmistetut tuotteet on mahdollista luokittaa rakennusmateriaalin vähäpäästöisyydestä kertovaan M1-luokkaan. Rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta.

Materiaali on täysin kierrätettävää valmistusprosessissa sekä tehokkaamman materiaalin ansiosta raaka-aineen käyttöä voidaan vähentää merkittävästi EPS:ään nähden. Neopor®-materiaalin ympäristöystävällisyyttä edelleen lisää se, ettei valmistusprosessissa käytetä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja, kuten CFC, HCFC ja HFC-yhdisteitä. Neopor®-granulaatit sisältävät noin 6% pentaanikaasua, jotka vesihöyryn avulla paisutetaan 50-kertaiseksi ilman ympäristölle haitallisia kemikaaleja.