Suunnittelu Rakentaminen

Ala- ja välipohjat

ala- ja välipohjat

Muottiharkkorakenteen kanssa voidaan käyttää useita erilaisia ala- ja välipohjaratkaisuja. Parhaiten muottiharkkojärjestelmän kanssa käytettäväksi soveltuu kuitenkin betonirakenteiset ala- ja välipohjat. Alapohjarakenteina voidaan käyttää maanvaraista betonilaattaa tai tuulettuvaa alapohjarakennetta.

Muottiharkko ei rajoita käytettävän välipohjan materiaalia. Suosittelemme kuitenkin betonirakenteista välipohjaa, sillä raskasrakenteinen betonivälipohja on käytössä värähtelemätön ja hyvin ääntä eristävä. Betonivälipohjana voi olla esimerkiksi paikallavalu, ontelo-, kuori- ja liittolaattavälipohja. Raskasrakenteiden välipohjarakenne voidaan asentaa muottiharkoista toteutetun seinärakenteen betoniytimen päälle vasta, kun seinärakenteen betonivalu on riittävästi kovettunut. Rakennesuunnittelija määrittelee, välipohjarakenteen asentamisen ajankohdan.

ala- ja välipohjat

Välipohjarakenne voidaan toteuttaa joko perusmuottiharkolla tai erityisellä välipohjaharkolla. Toteutettaessa välipohja perusmuottiharkolla, pitää harkon sisäkuori leikata pituussuunnassa oikeaan korkeusasemaan. Yleensä kannattaa välipohja asemoida ulkoseinärakenteeseen nähden siten, että muottiharkon ulkopuoli jatkuu yhtenäisenä välipohjarakenteen yli ja sisäkuori leikataan oikeaan korkeuteen sekä välipohjan alapuolisesta että yläpuolisesta harkosta. Välipohja voidaan myös toteuttaa erillisellä välipohjaharkolla, jolloin perusmuottiharkon päälle asennetaan välipohjaharkko. Rakennesuunnittelija määrittää välipohja- ja seinärakenteen liittymän betoniraudoituksen. Välipohjaharkon käyttö on suositeltavaa, sillä sen avulla voidaan helposti ja yhtäaikaisesti toteuttaa sekä seinän lämmöneristys että välipohjan liittymärakenne. Välipohjalaatta asennetaan täyteen valetun välipohjaharkon päälle. Tarvittavat betoni- ja elementtien saumavalut tehdään huolellisesti. Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei elementin yläpuolen ”nappuloihin” tule betoniroiskeita. Välipohjan asentamisen jälkeen seinärakenteen rakentamista jatketaan normaalisti.

ala- ja välipohjat

Kevytrakenteinen puuvälipohja voidaan asentaa erillisillä palkkikengillä suoraan betoniytimeen. Rakennesuunnittelija määrittelee tarvittavat kiinnikkeet.

Muottiharkoista voidaan rakentaa myös kellarillinen perustus, sillä muottiharkkojen betoniydin kestää hyvin maapaineen aiheuttamat rasitukset. Muottiharkoista toteutetun maanpaineseinän suunnittelu ja toteutus on kevytsora- ja betoniharkkoja yksinkertaisempaa, helpompaa ja luotettavampaa. Maapaineseinässä tarvitaan yleensä verraten suuri määrä pystyteräksiä. Niiden mahduttaminen muihin järjestelmiin on yleensä hyvin vaikeaa.