Suunnittelu Rakentaminen

Muottiharkkojen asentaminen

muottiharkkojen asentaminen

Muottiharkkojen asentaminen on helppoa, nopeaa ja kevyttä. Muottiharkkojen päädyissä on asemointia ja paikoillaan pysyvyyttä helpottava ponttirakenne. Harkkojen ylä- ja alapinnoissa olevat ”nappulat” tarttuvat tarkasti toisiinsa ja pitävät harkot jämäkästi paikoillaan. Nappulakiinnityksen ansiosta muottiharkot paikoittuvat toisiinsa nähden tarkasti, eikä harkkojen välillä pääse tapahtumaan hammastusta. Hammastus vaikuttaa epäedullisesti mm. rakenteen pintakäsittelyyn, sillä hammastus pitää poistaa mm. ennen rappausta.

Ennen muottiharkkojen ladonnan aloittamista varmistutaan, että anturan korko, mitat ja suorakulmaisuus sekä anturasta muottiharkkojen sisään tulevien pystytartuntojen määrä ovat suunnitelmien mukaisia. Huomattavaa on, että anturan yläpinnan korkeusasema kannattaa valita siten, että voidaan käyttää täysiä, korkeussuunnassa halkaisemattomia harkkoja. Tällä säästetään huomattavasti ylimääräistä työtä, kun harkkoja ei tarvitse sahata oikeaan korkeuteen välipohjan tai ylimmän muottiharkkorivin kohdalla. Anturan mittatarkkuuden tulee olla pienempi kuin ±2mm. Rakennesuunnittelija määrittää tapauskohtaisesti anturan päälle asennettavan kapillaarikatkon. Yleensä kapillaarikatkona käytetään bitumihuomakaistaa.

Ennen asentamista anturan yläpintaan merkitään seinien ulkopintojen linja esimerkiksi liitulangalla sekä aukkojen paikat ja koot. Seinien kulmiin kannattaa asentaa linjaohjurit / kulmatolpat. Pystysuoraan asennettujen linjaohjureiden väliin asennetaan linjalanka, jonka avulla voidaan seurata seinärakenteen pituus- ja pystysuuntaista suoruutta. Linjaohjureihin merkitään korkomerkit 250mm välein. Linjalankaa siirtämällä voidaan seurata muottiharkkorivin suoruutta. Tarvittaessa etenemää voidaan lisäksi seurata esimerkiksi vaaituskoneella. Yksittäisten muottiharkkojen vaakasuoruutta ja koko seinärakenteen pystysuoruutta kannattaa seurata vatupassilla.

Jos ilmenee, että anturan yläpinta ei ole riittävän suora, niin kolme muottiharkkokerrosta voidaan kiilata paikoilleen vaakasuoraksi jonoksi. Kiilatessa anturan ja muottiharkkojen väliin jää rako, josta nesteytetty betoni voi päästä valumaan pois. Rako voidaan tukkia joko polyuretaanivaahdolla tai vaihtoehtoisesti käyttämällä ensimmäisessä valussa (korkeintaan kolme harkkokerrosta) jäykempää betonimassaa.  Maapohjan ollessa kalteva, porrastetaan anturarakenne 250mm korkuisin askelmin. Tällöin porrastus sopii harkkojen korkeuteen. Porrastus- ja harkkoako suunnitellaan mahdollisuuksien puitteissa siten, ettei harkkoa jouduta katkaisemaan tai muuten työstämään.

Harkkoja ei tarvitse muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta liimata toisiinsa, sillä Neopron harkoilla ei ole joidenkin täys-EPS-harkkojen tavoin suurtakaan taipumusta kellua. Liimaaminen tulee kyseeseen lähinnä harkkojen jatkoksissa. Joissain tapauksissa rakenteen pituus ei ole jaollinen muottiharkkojen pituudella. Tällöin muottiharkko pitää katkaista tarvittavaan mittaan. Rakenteessa käytettävän muottiharkon pituus ei saa olla lyhyempi kuin 300mm. Jos näyttää siltä, että yhden yksittäisen muottiharkon pituus jää alle 300mm, niin tällöin tulee harkita, että useampi harkko katkaistaan koko seinän matkalla. Muottiharkkojen leikkaamista oikeaan pituuteen helpottaa muottiharkkojen eristepintojen uritukset. Muottiharkko katkaistaan esimerkiksi pienihampaisella käsisahalla. Katkaisu kannattaa tehdä huolellisesti, sillä muottiharkot asemoituvat tarkasti sekä ala- että yläpuolisiin harkkoihin. Jos katkaisu on tehty huolimattomasti, harkkojen väliin voi jäädä rako. Katkaistuun pintaan levitetään polyuretaaniliimaa. Polyuretaanivaahtoa ei saa käyttää, sillä vaahto turpoaa kovettuessaan ja pyrkii siirtämään muotteja pois paikoiltaan. Katkaistu muottiharkko kannattaa lisäksi kiinnittää muottivälikkeistä seuraavan muottiharkon muovivälikkeisiin esimerkiksi nippusiteellä. Tällöin voidaan varmistua, että liitoskohdan yläpuolinen muottiharkko pitää alla olevat muottiharkot tiiviisti paikoillaan. Näin estetään sementtiliiman valuminen ulos katkaistujen muottiharkkojen saumasta.

muottiharkkojen asentaminen

Muottiharkot ladotaan paikoilleen kerros kerrallaan, paksumpi lämmöneristekerros ulkopintaan kohti. Muottiharkkokerrokset painetaan toisiinsa kiinni siten, ettei niiden väliin jää rakoa.  Muottiharkkokerrosten pystysaumat asetetaan eri kohtiin. Pyrkimyksenä on, että saumojen limitys on 1/3 muottiharkkojen pituudesta, toisin sanoen joka kolmannen muottiharkkorivin pystysauma on samassa kohdassa.

Muottiharkkorakenne betoniraudoitetaan aina rakennesuunnittelijan piirustusten ja ohjeiden mukaan. Harjaterästen sijainti esitetään yksityiskohtaisesti rakennesuunnitelmissa. Vaakasuuntaiset harjateräkset asennetaan harkkojen muovivälikkeiden päälle. Tavallisesti jokaiseen harkkoriviin asennetaan harjaterästanko. Pystysuuntaiset harjaterästangot asennetaan vaakasuuntaisten terästen asentamisen jälkeen. Pystysuuntaisten terästen paikallaan pysyvyys varmistetaan pujottamalla pystyteräs vaakaterästen eripuolilta eri harkkokerroksissa.

muottiharkkojen asentaminen

Muottiharkkorakenne tuetaan jo harkkojen ladonnan aikana. Erityistä huolellisuutta tuennoissa tulee noudattaa nurkissa ja aukkojen läheisyydessä. Tuennoissa voidaan hyödyntää telineitä jos telinevalmistajien ohjeet sen mahdollistavat. Pystytuet voidaan kiinnittää muottiharkkojen muovisiin välitukiin ruuvaamalla. Betonoitaessa tukien suositeltava maksimietäisyys on kolme metriä.

Muottiharkkorakennetta ei tarvitse välttämättä sääsuojata kuin lumen ja jään tunkeutumiselta rakenteen sisään. Jos rakenteen sisään on kerääntynyt jäätä, niin se sulaa aikanaan, mutta samalla se saattaa jättää betoniin ”rotankolon”. Rakenne kannattaa suojata vesisateelta, ettei ontelotilaan keräänny runsaasti vettä ennen betonivalua.