Suunnittelu Rakentaminen

Rappaus

Auringonvalo vaikuttaa muottiharkkoon siten, että pitkäaikaisessa UV-säteilyaltistuksessa muottiharkon pinta pölyyntyy ja muuttaa jonkin verran väriään. Pölyyntynyt pinta tulee huolellisesti harjata ennen pinnoittamista. Rakenne suositellaan pinnoitettavaksi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua, asentamisesta.

Alla on esitetty muottiharkkorakenteen rappaus Alseccon rappausjärjestelmällä. Myös muut Neopor®-materiaalille soveltuvat rappausjärjestelmät ovat mahdollisia.

Eristepinnan käsittely
Muottiharkon pinta hiotaan tarvittaessa karkealla hiomapaperilla, jotta saadaan varmistettua
laastien tarttuvuus ja jotta mahdollinen likainen, pölyyntynyt pinta saadaan poistettua. Myös  mahdolliset hammastukset hiotaan. Mikäli eristepinnassa on rakoja, tilkitään ne eristemateriaalilla tai esimerkiksi uretaanivaahdolla. Suositeltavia uretaanivaahtoja ovat muun muassa Alsecco Fuelschaum sekä Hilti.

Ikkunaliittymät
Ikkunan/oven karmin ja smyygin liittymät tehdään esimerkiksi apulistalla. Apulista leikataan sopivan pituiseksi ja teipin suojapaperi irrotetaan. Apulista painetaan tiiviisti ja suoraan karmiin. Apulista toimii smyygin laastityötä tehdessä ohjurina. Apulista myös antaa rappaukselle elämisvaran ja liittymästä saadaan siisti ilman kittauksia. Ikkunan suojamuovi painetaan kiinni apulistan ulospäin olevaan teippipintaan. Kun rappaustyö on valmis, suojamuovit poistetaan ja ylimääräinen osa apulistaa leikataan pois.

Sokkelirajaus
Mikäli halutaan selkeä raja julkisivu- ja sokkelipinnoitteen rajakohtaan, käytetään sokkelilistaa ohutrappaukselle. Lista asennetaan vaakasuoraan verkotuslaastin avulla.

Kulmien ja aukkojen vahvistukset
Ennen varsinaista koko pinnan yliverkotusta asennetaan niin sanotut jänniteverkot 45 asteen kulmaan aukkojen kulmiin. Jänniteverkot leikataan lasikuituverkko 32:sta tai käytetään valmiita kulmapaloja. Verkot asennetaan verkotuslaastin avulla. Vahvikkeen koko on noin 250x300mm. Ulkokulmat ja smyygit vahvistetaan esimerkiksi alumiinisella tai muovisella kulmalistalla, jossa on valmiina verkkokaista, joka limittyy julkisivuverkon kanssa. Sisäkulmissa paras lopputulos saadaan käyttämällä panssarikulmaa.

Verkotus
Ennen verkotusta tarkastetaan, että eristyskerros on tasainen ja tiivis. Hiontapöly poistetaan. Verkotuslaasti esimerkiksi Armatop MP (Armatop A tai Armatop L) sekoitetaan ohjeen mukaan. Verkotuslaasti A:lla saadaan kerralla tehtyä paksumpia täyttöjä kuin Armatop MP:llä ja Armatop A on erittäin käytännöllinen esimerkiksi smyygitäytöissä. Armatop L on erityisesti EPS-alustalle sopiva, kevyt, kermanvaalea verkotuslaasti, jolla myös saadaan paksumpia täyttöjä. Alustan ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään kolme astetta. Esimerkiksi smyygitäytöt ja pohjan oikaisut voidaan tehdä myös Unterputz W pohjalaastilla. Verkotuslaasti levitetään ruiskulla tai liipillä tasaiseksi kerrokseksi (3-5 mm) ja kammataan auki hammaslastalla, hammaskoko on 10x10mm. Lasikuituverkko 32 painetaan märkään laastiin niin, että verkko peittyy kauttaaltaan, pinta tasoitetaan. Verkon tulee kuitenkin sijaita laastikerroksen ylimmässä kolmanneksessa. Paksummissa täytöissä (>5mm) verkon tulee sijaita laastikerroksen puolessavälissä. Verkko voidaan laittaa vaaka- tai pystysuoraan. Verkkojen limityksen sivu- ja pystysuunnassa on oltava vähintään 100mm ja verkon on tultava sokkelilistan reunaan saakka niin, että liika verkko leikataan märkänä pois. Kuivalla ja kuumalla ilmalla verkotuslaastipinta tulee kostuttaa kuivumisaikana kutistumis-halkeamien välttämiseksi.

Pohjustus
Verkotuslaastin kuivuttua vähintään 24 tuntia (huomioitava ilman kosteus ja lämpötila), voidaan tehdä pohjustus. Verkotuslaastikerros tarkastetaan ja mahdolliset ”karvit” hiotaan. Pohjusteena käytetään pinnoituslaastin mukaista primeria (mineraalisille, silikaatti- ja keinohartsilaasteille Haftgrund P ja silikonihartsilaasteille Haftgrund Sc). Primeri voidaan sävyttää pintalaastin sävyyn. Primeri levitetään kertaalleen telalla, siveltimellä tai ruiskulla huolellisesti ja peittävästi. Primerin käyttö tasaa pohjan kosteusolosuhteita, parantaa pintalaastin tarttuvuutta ja vähentää pintalaastin menekkiä.

Pinnoitus
Primerin kuivuttua (noin 24 tuntia) tehdään pinnoitus. Pintalaastiksi voidaan valita esimerkiksi mineraalinen, silikaatti-, keinohartsipohjainen tai silikonihartsipohjainen tuote. Raekoot ja erilaiset hiertotavat/ruiskutus antavat laajan mahdollisuuden erilaisille pintastruktuureille. Lämpörappausjärjestelmään voidaan myös yhdistää keraamisia laattoja, klinkkereitä tai tiilijäljitelmälaattoja. Pintalaasti voidaan levittää käsin hiertäen tai ruiskulla. Valittaessa mineraalinen pintalaasti, esimerkiksi Alsilite tai Traufelputz MP, suosittelemme tasoittavaa ylimaalausta Egalisierungsfarbe-maalilla. Keinohartsi- ja silikonihartsipinnoitteet ovat levä- ja homesuojattuja, kestävät mineraalisia laasteja paremmin mekaanista rasitusta ja niistä saadaan vahvempia sävyjä. Nämä pinnoitteet ovat myös valmista purkkitavaraa, jolloin pinnoituksesta saadaan erittäin tasalaatuinen. Myös näiden laastien työstäminen on helpompaa. Työsaumojen välttämiseksi tulee yhtenäiset alueet työstää märkää märälle -periaatteella.

Pinnoitustyöhön tulee varata riittävä määrä työntekijöitä, jotta yhtenäiset pinnat voidaan tehdä ilman taukoja. Kiinteitä telineitä käytettäessä on huomioitava, että telineet ovat riittävästi irti seinästä, jotta pinnoitus saadaan tehtyä mahdollisimman tasalaatuiseksi myös telinetasojen kohdalla.

Vallitsevat sääolosuhteet on otettava huomioon. Korkeissa lämpötiloissa ja kovalla tuulella pinnoitus tulee suojata liian nopealta kuivumiselta.