Suunnittelu Rakentaminen

Varastointi, kuorman purkaminen ja muottiharkkojen käsittely

Muottiharkot pitää voida kuljettaa ja purkaa kuormasta turvallisesti oikeaan paikkaan. Ennen muottiharkkotoimitusta asiakkaan tulee varmistaa, että ajoteiden ja varastointipaikkojen kunto, kantavuus ja tasaisuus ovat riittäviä. Työmaan tasaisuus ja kantavuus on tarpeen myöhemminkin, jotta betonin pumppauskalusto pääsee riittävän lähelle muottiharkkojen ontelotilaa valettaessa. Työmaavarastointi kannattaa suunnitella huolellisesti ja sijoittaa varastopaikka työn kannalta edulliseen kohtaan, huolimatta siitä, että muottiharkot ovat kevyitä ja erittäin helposti siirrettävissä. Muottiharkkoja varastoitaessa kannattaa huomioida myös muiden työvaiheiden järjestys ja niissä tarvittavien materiaalien vaatima tila.

Muottiharkkotoimituksen vastaanoton yhteydessä tarkistetaan toimitusten sisällön vastaavuus tilauksen kanssa. Erityisesti tarkastetaan muottiharkkojen lukumäärä ja laatu sekä pakkausten eheys. Mahdolliset puutteet ja poikkeamat pitää kirjata rahtikirjaan.

Huolimatta siitä, että muottiharkot ovat erittäin lujia ja kestäviä, tulee niiden kovakouraista käsittelyä välttää. Pienet vauriot, kuten palan lohkeaminen, voidaan korjata liimaamalla pala takaisin polyuretaaniliimalla. Osittain vaurioituneita harkkoja voidaan käyttää esimerkiksi kohteissa, joissa harkkoja pitää katkaista tai halkaista. Vaurioituneiden harkkojen käytön osalta pitää kuitenkin varmistua, ettei välikkeiden tartunta eristeisiin ole heikentynyt tai eristeissä ole halkeamia, jotka voisivat aiheuttaa betonivalun aikana vuotoja. Vaurioituneita ja korjattuja harkkoja saa käyttää vain betonivalun ylimmässä kerroksessa. Ponttirakenteen tulee olla vaurioitumaton, jotta harkkojen istuvuudesta toisiinsa voidaan varmistua.

Muottiharkkopaalit on järkevää varastoida purkamattomina, muoviin käärittyinä mahdollisimman pitkään. Jos paalit on avattuja, kannattaa ne erikseen suojata, ettei niiden päälle pääse kerääntymään lunta ja jäätä. Jään poistaminen muottiharkkojen ponttirakenteesta on aikaa vievää, samaten toisiinsa jäätyneiden muottiharkkojen irrottaminen toisistaan. Auringon UV-säteily vaikuttaa muottiharkkoihin pitkäaikaisen varastoinnin aikana vain jos ne ovat suojaamattomina. Pitkäaikaisessa altistuksessa UV-säteily pölyynnyttää muottiharkkojen pintaa ja aiheuttaa niihin värimuutoksia. UV-säteilyn aiheuttamasta värimuutoksesta tai pinnan pölyyntymisestä ei ole varsinaista rakenteellista haittaa. Pölyyntynyt pinta tulee kuitenkin puhdistaa ennen rappausta, joten vähän lisätyötä se kuitenkin aiheuttaa.