Suunnittelu Rakentaminen

Muottiharkkorakentamisen turvallisuusohjeet lyhyesti

turvallisuusohjeet

Työturvallisuus on hyvin tärkeä rakentamisen osa-alue, joka tulee huomioida jokaisessa rakentamisen vaiheessa. Rakennuttajalla on vastuu siitä, että työ on tehokasta, turvallista ja häiriötöntä. Rakennuttajan vastuu riippuu urakkamuodosta. Jos rakennuttaja tilaa työn urakoitsijalta, urakoitsija on päätoteuttaja, joka huolehtii työmaan turvallisuudesta. Jos omakotirakentaja toimii hartiapankkirakentajana eli itse päätoteuttajana kannattaa työturvallisuusvastuista sopia vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan kanssa.

Muottiharkkorakentamisen aikana suurin turvallisuusriski on asentajan putoaminen ja putoavat esineet. Putoamisriskiä voidaan merkittävästi vähentää oikein valituilla telineillä. Telineiden tarkoitus on tarjota turvallinen pääsy ja työpaikka korkealla tapahtuvalle työlle. Hyvät telineet helpottavat työtä kaikissa runko- ja julkisivurakentamisen vaiheissa, joten telineiden valintaan ja pystytyksen helppouteen kannattaa kiinnittää huomiota.

Muottiharkkorakentamisen suurimmat työturvallisuuteen liittyvät seikat ovat

 • putoaminen
 • putoavat esineet
 • terästen katkaisussa syntyvä melu ja sinkoavat kipinät ja metallihiput
 • altistuminen ihoärsytykselle betonin käsittelyn aikana
 • palovaara kulmahiomakoneen käytön johdosta
 • kaatuminen

Muottiharkkorakentamisessa tarvittavat/suositeltavat suojavarusteet

 • turvakypärä
 • suojalasit
 • hansikkaat
 • turvakengät, suositellaan turvakenkiä, joissa on teräsvahvistettu kärki ja naulaanastumissuoja
 • saappaat, suositellaan turvasaappaita, joissa on teräsvahvistettu kärki ja naulaanastumissuoja
 • suojavaatetus, jossa on turvaväritys sekä sadevaatetus
 • kuulosuojaimet

Betonivalun aikana on suositeltavaa, että lahkeet pidetään saappaiden varsien päällä, jotta vältytään mahdollisten betoniroiskeiden pääsystä saappaiden sisään. Jos betoniroiskeita pääsee saappaiden sisään, pitää ne huuhdella välittömästi puhtaalla vedellä, sillä ihokosketus tuoreeseen betoniin voi aiheuttaa ihoärsytystä. Huomioi, että tuore betoni on erittäin emäksistä ja saattaa aiheuttaa ihon kuivumista ja ihoärsytystä. Jos betoniroiskeita joutuu silmiin, pitää ne välittömästi huuhdella runsaalla, puhtaalla vedellä. Silmiä ei saa hieroa. Tuoreen betonin käsittelyyn liittyvät R-lausekkeet ovat R38, R41 ja R43.

turvallisuusohjeet