Suunnittelu Rakentaminen

Ikkunat ja ovet

ikkunat ja ovet

Ikkunoiden ja ovien aukot tuetaan betonivalun ajaksi erillisillä tukirakenteilla. Tukirakenne on tarpeen, sillä muutoin aukon yläpuoli pyrkisi taipumaan kovettumattoman betonin suuren massan alla. Aukkojen yläpuolinen seinärakenne toteutetaan rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti kantavana palkkirakenteena. Palkkirakenne tehdään joko aukonylityspalkkiharkolla tai perusmuottiharkolla. Tarkoitukseen kehitetyn aukonylityspalkkiharkon asentaminen ja  raudoittaminen tarvittavalla harjateräsmäärällä on huomattavasti helpompaa, nopeampaa ja yksinkertaisempaa kuin suoran muottiharkon. Palkin harjateräsraudoite, haat sekä liittymät muihin raudoitteisiin, kuten aukon pieliraudoituksiin toteutetaan rakennesuunnittelijan piirustusten ja ohjeiden mukaan. Aukonylityspalkkien raudoite kannattaa valmistella maassa ja nostaa se valmiina paikoilleen. Käytettäessä perusmuottiharkosta valmisteltua aukonylityspalkkia, kannattaa sekin valmistella maassa ja nostaa sekä harkot että raudoitteet kerralla paikoilleen.

Aukot huomioidaan muottiharkkojen ladontavaiheessa. Verraten usein aukkojen koko on erilainen kuin muottiharkkojen koko. Tällöin muottiharkkoja joudutaan sekä halkaisemaan että katkaisemaan. Vaakasuuntainen halkaisu tulee kyseeseen etenkin ikkuna-aukkojen alapuolisilla harkoilla. Muottiharkon sisään, aukkojen reunoissa, asennetaan päätykappale. Päätykappale on valmistettu samasta materiaalista kuin muottiharkkokin, joten seinän sisään ei jää orgaanista ainetta, joka voi aikaa myöden lahota.

Korkeiden ikkunoiden tai oviaukkojen kyseessä ollessa, aukon keskialueella kannattaa viedä 1-2 harkkokerrosta läpi aukon. Ehjät, aukon läpikulkevat muottiharkot huomattavasti jämäköittävät rakennetta. Päätykappaleet muottiharkkojen sisään ja tukirakenteet asennetaan normaalisti. Betonivalun kovettumisen jälkeen aukon läpikulkevat muottiharkot katkaistaan aukon reunaa myöden.

Aukkojen reunaa kiertävä tukirakenne voidaan toteuttaa useilla erilaisilla tavoilla. Kulloinkin käytettävä tukirakenne tulee harkita aukon koon ja sijoittumisen sekä käytettävän muottiharkkopaksuuden mukaan. Tukirakenne jaetaan kahteen eri osaan: aukkoa kiertävään rakenteeseen ja aukon keskelle asennettavaan tukirakenteeseen. Aukon keskelle asennettavan tukirakenteen tarkoituksena on pitää aukkoa kiertävät tukirakenteet tiiviisti paikoillaan ja estää aukkoa kiertäviä tukirakenteita taipumasta betonin painon alla. Kaikkien yli 900mm leveiden tai korkeiden aukkojen kiertävät tukirakenteen pitää tukea aukon keskelle asennettavalla tukirakenteella siten, että tukirakenteen yksittäisen osan pisin vapaa mitta on enintään 600mm. Tukirakenteet kannattaa esivalmistaa, jolloin niiden asentaminen huomattavasti helpottuu ja nopeutuu.

Aukkoa kiertävän tukirakenteen tarkoituksena on estää betonin valuminen pois muottiharkkojen ontelotilasta valun aikana ja ennen kuin betoni on riittävästi kovettunut. Tukirakenteen tulee olla riittävän jämäkkä, jotta se kantaa siihen kohdistuvat kuormitukset. Yleensä tukirakenne kannattaa esivalmistaa jo ennen muottiharkkojen asentamista. Ikkuna-aukon alapuolelle sijoittuvaan tukirakenteen osaa kannattaa tehdä joko riittävän suuria reikiä tai valmistaa se kahdesta osasta, jotta ikkunan alapuolinen betonivalu on mahdollista tiivistää helposti. Reiät peitetään tiivistystyön päätteeksi ja kun valukorkeus on noussut yli ikkunan alareunan. Muottiharkkoihin asennettavat päätykappaleet pitävät aukon pystysuunnan siistinä ja muodostavat lämpökatkon. Päätykappaleista huolimatta, tulee aukko tukea. Suositeltavaa on, että aukkojen tukirakenteena käytetään 12mm paksua vanerikaistaa, jonka molempiin reunoihin on ruuvattu 50x100mm soirot. Vanerisoiron tulee olla vähintään 250mm leveä. Pysty- ja vaakarakenteet yhdistetään toisiinsa molemmin puolin kolmion muotoisilla vanerinpalasilla (vähintään 300x300mm).

ikkunat ja ovet

Ikkunoiden karmit asennetaan kiilaamalla ne paikolleen. Ikkunat ja ovet kiinnitetään betoniytimeen mekaanisesti karmiruuveilla. Tarvittaessa käytetään kiinnikeliuskoja, joilla ikkunat ja ovet voidaan kiinnittää betoniytimeen. Karmin ja eristeen/betoniytimen väli tiivistetään palonkestävällä polyuretaanivaahdolla. Ikkuna kannattaa rapatulla julkisivulla asentaa noin 50mm muottiharkon ulkopinnasta sisäänpäin. Muilla julkisivumateriaaleilla ikkunat asennetaan yleensä samalle tasolle muottiharkon ulkopinnan kanssa.