Suunnittelu Rakentaminen

Pintakäsittelyt ja ripustuskuormat

pintakäsittelyt

Luonnollisin pinnoiteratkaisu muottiharkoilla toteutettuihin rakennuksiin on rappaus, sillä muottiharkot tarjoavat rappaukselle erittäin hyvän, vettä imemättömän tartunta-alustan. Lisäksi rappaus suojaa rakennusta ulkopuolista paloa vastaan. Rappaus tehdään yleisimmin verkotettuna,  laastivalmistajan ohjeiden mukaan. Muottiharkoista toteutettu rakenne voidaan pinnoittaa rappaamalla pian rakentamisen jälkeen, kun taas esimerkiksi betoniharkoista toteutettu rakenne suositellaan pinnoitettavaksi vasta yhden lämmityskauden jälkeen.

Muutkaan julkisivumateriaalit eivät ole poissuljettuja, sillä muottiharkoista toteutetun rakennuksen julkisivumateriaalina voi olla kaikki tavanomaisimmat verhousmateriaalit, kuten puu-, tiili- tai jopa kiviverhous. Puuverhousta käytettäessä tulee puuverhouksen alle jättää riittävä tuuletusrako.

pintakäsittelyt

Sisäpinnat voidaan toteuttaa rapattuina. Yleisin pintamateriaali on kuitenkin kipsilevy. Kipsilevyt kiinnitetään muottiharkkojen pintaan liimaamalla ne saneerauslaastilla. Saneerauslaastin kuivumisen ajaksi levyt kiinnitetään muutamilla pitkillä ja karkeakierteisillä kipsilevyruuveilla eristemateriaaliin. Erittäin pitkien levyjen tai jos levyjä asennetaan päällekkäin useampia, kiinnitetään levyt lisäksi vähintään neljällä pikanaulalla tai vastaavalla betoniytimeen. Paloeristykseen tarkoitetuissa rakenteissa tulee kipsilevyt kiinnittää lisäksi mekaanisin kiinnikkein betoniytimeen. Kipsilevytyksen hyötynä on myös se, että niihin voidaan suoraan kiinnittää pienemmät kuormat, kuten taulut, naulaamalla, ruuvaamalla tai tarkoitukseen soveltuvilla ankkureilla. Kipsilevyt lisäksi parantavat rakenteen paloturvallisuutta. Märkätilojen osalta vesieriste voidaan niin halutessaan asentaa suoraan muottiharkkojen pintaan. Keittiökaapistot sekä muut painavat seiniin kiinnitettävät kalusteet kiinnitetään apupuun avulla ankkuroimalla se betoniytimeen. Rakennuksen ulkopuolisten, raskaiden kiinnitysten, kuten talotikkaiden ja syöksytorvien kiinnitykset tulee ulottaa betoniytimeen asti.

Ripustuskuormat kannattaa mahdollisuuksien puitteissa huomioida suunnittelussa ja pyrkiä toteuttamaan tarvittavat kiinnitykset jo muottiharkkojen ladontavaiheen aikana. Suuret ripustuskuormat, kuten raskaat kaapistot ja hyllystöt pitää kiinnittää joko apurakenteeseen tai suoraan betoniytimeen. Apurakenteena voidaan käyttää esimerkiksi tukevasti betoniytimeen kiinnitettävää paksua vanerikaistaletta tai leveää puusoiroa.