Suunnittelu Rakentaminen

Talvirakentaminen

Muottiharkot soveltuvat erittäin hyvin talvirakentamiseen. Muottiharkot tulee kuitenkin suojata jäältä ja lumelta, jotta voidaan varmistua muottiharkkojen ladonnan helposta asettumisesta toisiinsa. Myöskin betonivaluun asennettavien raudoitusten pitää olla puhtaita lumesta ja jäästä. Lumen ja jään kerääntyminen rakenteen sisään tulee niinikään estää työnaikaisella suojauksella, jotta betonivaluun ei jää ylimääräisiä koloja jään sulettua. Betonivalu on verraten hyvässä suojassa tuulen ja kylmän ilman vaikutukselta tiiviiden ja paksujen eristekerrosten välissä. Betoni muodostaa kovettuessaan lämpöä, joten talvibetonointi yleensä onnistuu hyvin ilman lisälämmitystä. Valun avoin yläpää pitää suojata talvella valun jälkeen, jottei valu pääse jäätymään ennen kuin se on saavuttanut riittävän lujuuden.